əskik

əskik
sif.
1. Bütün olmayan, naqis, natamam, çatışmayan. Üç manatdan otuz qəpik əskik. Parça 3 santimetr əskikdir. Əskik çəkmək – düzgün çəkidən az çəkmək, çəkidə aldatmaq. Əskik çəkən satıcı cəzalanar. Əskik çıxarmaq – müəyyən olan miqdardan az hesab etmək. Əskik çıxmaq – müəyyən miqdardan, yaxud təxmin edildiyindən əskik olduğu meydana çıxmaq. Əskik deyil – daim vardır, həmişə mövcuddur. Çünki tən durduqca məndən dərdü qəm əskik deyil. F.. Gəhi hicrin, gəhi vəslin vurar od qəlbi-suzanə; Heç əskik deyil bu guşeyi-viranədən atəş. S. Ə. Ş.. Əskik etmək (eləmək) – 1) azaltmaq; 2) kəsmək, fasilə vermək, davam etdirməmək, arasını kəsmək. Məktubunu əskik etmə. Əskik gəlmək – bax əskik çıxmaq. Əskik olma, əskik olmayasan (olmayasınız və s.) – sağlıq, salamatlıq arzusu bildirən ifadə. <Şeyx Sənan:> Cümlə ikramü lütfünüz məlum; Sağ olun, əskik olmayın, oğlum! H. C.. <Vidadi:> Yaxşı, nə tapmısan o saraylarda? Sağ ol, əskik olma, sən yaşa barı. S. V.. <Kazım:> Dostluqdan əskik olmayasınız. M. C.. Əskik olmamaq – həmişə var olmaq, mövcud olmaq, daim olmaq. Hindistanda Qanq çayı bizim Kür çayından çox böyükdür, . . amma bu çaydan vəba zəhəri heç əskik olmur. . C. M.. Çeşmələr başından heç əskik olmaz; Zurna-balabanı bizim dağların. S. V.. Əskiyini doldurmaq (tamamlamaq) – çatışmayan cəhəti, hissəni əlavə edib tamamlamaq. Başından əskik olmamaq – bax əskik olmamaq. Heç əskik olmasın – həmişə olsun, yox olmasın. Köməyiniz heç əskik olmasın! – Vəsfini söylərəm həddən ziyadə; Heç əskik olmasın mülkü mal sənə. A. P..
2. Nöqsanlı, qüsurlu, eyibli, çatmayan, yarımçıq. Onun ağlı bir qədər əskikdir. // Alçaq, pis, əskiklik gətirən. Əskik söhbətlər. – Gül dilləndi: – Salmayın səs; Danışmayın əbəs-əbəs; Qəlbə dəymək əskik işdir. M. D..
3. Başqasından az, kiçik, alçaq, aşağı. Sənin boyun onunkundan bir az əskikdir. Onun pulu mənimkindən əskikdir. – <Mazandaranski:> Əlbəttə, mən heç özümü səndən əskik adam bilmirəm. C. C.. Xanın həyətində qaravaşlar, nökərlər çox idi. Hamısından kiçiyi və vəzifəcə əskiyi Budaq idi. Ə. Vəl..
4. Qiymətsiz, dəyərsiz. Demin əskik məni; tədric ilə yaqut olan daşlar; Boyandıqca ciyər qanilə qədrü qiymətim artar. F..
5. İs. mənasında. Əskik gələn miqdar, çatışmayan miqdar, tam olmaq üçün əlavə edilməli olan miqdar. Əskiyi doldurmaq. Əskiyi çoxdur. Onun da beş manat əskiyi var. // Çatışmayan şey, gərəkliyi duyulan şey, əgər-əskik. Evin əskiyi qurtarmır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • skik — sb., ken, ke, kene; skik og brug; sætte skik på noget …   Dansk ordbog

  • skik- — *skik germ.?, Verb: nhd. schief sein ( Verb), spalten; ne. split (Verb); Rekontruktionsbasis: an.; Etymologie: vergleiche idg. *skē̆i , Verb, schneiden, s …   Germanisches Wörterbuch

  • əskik-gərək — is. Qüsur, nöqsan, çatışmayan cəhət. Düzəlib işlərin əskik gərəyi; Millətin dərdinə dərman oldu. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əskik-əskik — z. Pis pis, alçaq alçaq, pis adamlar kimi. Əskik əskik danışmaq. // sif. İnsanı alçaldan. Əskik əskik söhbətlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əskik-artıq — z. Lüzumsuz, artıq, yersiz, namünasib; ədəb, nəzakət həddini aşan. Əskik artıq danışmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • skik — skìk interj. žr. skikt: Skìk, skìk vištelė – kas jai tą kojelę numušė? Klt. Prilėkė par duobę, pauodė, pauodė, skìk nušoko – žinai, kiaulės (ps.) Grv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • artıq-əskik — 1. sif. və zərf Artıq, lüzumsuz, yersiz, münasibətsiz. <Səlimnaz xanım:> Mən bu cavan canımdan xeyir görməyim, balam, əgər mən ona artıq əskik söz demişəmsə. N. V.. <Əli:> Kişi, artıqəskik danışma! Heyvanları çölə çıxart. M. İ.. 2. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyri-əskik — bax əgər əskik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təşkik — ə. şəkk şübhəyə salma; şübhələndirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əgər-əskik — is. Tamam olmayan, çatışmayan cəhətlər, şeylər, ehtiyac olunan şey. Vaqeən <Ağaverdinin> min manat pula böyük bir ehtiyacı varmış. Bu min manat evinin bütün əgər əskiyini düzəldə biləcəkmiş. S. H.. <Əmrulla:> Qoy oyun qurtarsın, sonra …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”